VÄRMEPUMPAR

Luft-Luftvärmepumpar

Återförsäljare & Servicepartner för Mitsubishi och Toshiba Värmepumpar luft/luft i Skaraborg

Vi på Billingens Hushållsservice AB är återförsäljare och servicepartner för Mitsubishi Electric, Toshiba och Electrolux inom luftvärmepumpar. Vi har försäljning, installation, service och garanti i 5 år på alla dessa märken i vårt serviceområde.

 Mitsubishi Electric är ett av de teknikledande företagen när det gäller värmepumpar. Eftersom våra värmepumpar är egentillverkade har vi stor möjlighet att anpassa aggregaten till respektive marknad. Det innebär att alla värmepumpar från Mitsubishi Electric som vi säljer/levererar/installerar är särskilt anpassade för vårt nordiska klimat. Vi har ett av marknadens bredaste program med värmepumpar, som klarar av upp till 16 olika innedelar på en utomhusdel. De kan monteras på vägg, i tak, på golv eller anslutas till kanal.

Fördelar med våra luft-luftvärmepumpar

Låg ljudnivå

Våra värmepumpar är bland de absolut tystaste på marknaden. En nästintill ljudlös uppvärmning med 19 dB – som en viskning.

Trygghet

Utöver garanti på våra luft-luftvärmepumpar har vi trygghetsförsäkring i upp till 16 år för privatperson och 10 år för juridisk person.

Kort återbetalningstid

Med våra luft/luftvärmepumpar sänker du effektivt dina uppvärmningskostnader samtidigt som du ökar din inomhuskomfort.

Så fungerar luft-luftvärmepumpar

Många tror att värmepumpar tar luften utomhus och transporterar in den. I själva verket tar den energin från utomhusluften som den använder för att värma eller kyla inomhusluften. Det innebär att det spelar ingen roll om det är varmt eller kallt utomhus. Solen och dess värme ger mängder av gratisenergi som lagras i luften. Våra produkter hjälper dig att ta del av denna gratisenergi.

Genom att hämta energin och utvinna värme och kyla effektivt kan dina kostnader minska rejält – i bästa fall med mer än 75 procent. Kostnadsbesparingarna är ofta så stora att de återbetalar investeringen för installationen inom några år.

5 års garanti & 16 års trygghet

5 års garanti ges till privatkund vid köp av luft-luftvärmepump som är såld och fackmannamässigt installerad av auktoriserad Mitsubishi Electric Sverige installatör/återförsäljare. Genom att registrera din garanti på www.megaranti.se och kryssa i fältet för trygghetsförsäkring kommer du i god tid, innan den 5-åriga garantin löper ut, att få ett erbjudande om att förlänga tryggheten på din produkt med en trygghetsförsäkring, framtagen i samarbete med Arctic försäkringsförmedlare. Trygghetsförsäkringen kommer du kunna förnya årsvis ända upp till 16 år.

Så fungerar en värmepump

En värmepump kan hämta värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet eller luften och kraftigt reducera din elförbrukning till värme och varmvatten i ett eluppvärmt hus.

Gratis förnybar energi

Solen är källan till allt liv, och dess värme ger mängder av gratisenergi som lagras i luften, berggrunden, marken och i våra vattendrag. En värmepump gör det möjligt att ta del av denna förnybara gratisenergi. Genom att hämta och utvinna värme effektivt kan din uppvärmningskostnad minska rejält – i vissa fall med ända upp till 85 procent.

Kontakta oss för mer information